Joji Hirota – Kokiriko Bushi

  Kokiriko no take wa Shichi zun go bu ja Nagai wa sode no Kanakai ja Mado no sansa wa Dedereko den Hare no sansa wa Dedereko den Mukai no yama ni Naku hiyodori wa Naite wa sagari Naite wa agari Mado no sansa wa Dedereko den Hare no sansa wa Dedereko den Mukai no…